Vuile spelletjes

We merken dat er vragen zijn omtrent ‘de doop’. Graag willen we laten weten dat het woord ‘de doop’ afgeschaft wordt. We spreken enkel nog over vuile spelletjes. Hieronder even wat duiding over wat je je hierbij kan inbeelden. Deze activiteit duurt ongeveer een uurtje. We spelen spelletjes waarbij de kinderen vuil worden en af en toe krijgen ze eten aangeboden. Achteraf zijn onze kleren heel vuil. We willen jullie besparen van een stinkende valies, waardoor het gemakkelijk is om kleren in de vuilbak te gooien.

Bij de vuile spelletjes wordt er meestal een zeil gelegd waarop er vuile dingen liggen. Hierop kan er dan geravot worden zoals we ook bij de waterspelletjes doen. Uiteraard is het grote verschil dat het dan in vuiligheid is zoals bv. aardappelschelletjes, verf, bloem, aarde… We spelen dan spelletjes zoals tienbal, maar dan bijvoorbeeld met een spons die ervoor in tomatensap is gelegd i.p.v. met een gewone bal. Of we gaan eerst met hun hoofd in water om daarna een snoep te zoeken in bloem, maar aangezien ons hoofd nat is plakt de bloem aan ons hoofd.

Als leden iets te eten krijgen, is dit altijd eetbaar. De dingen die gegeven worden zijn dan eerder een wat vreemde combinatie van eten. Zo wordt bijvoorbeeld een tomaat met choco gegeven. De mate van extreme combinatie hangt natuurlijk af van de leeftijd van het kind. De sloebers krijgen bijvoorbeeld choco op een appel. We stimuleren de kinderen om eens te proeven en verplichten niemand. Indien een kind iets niet wil eten, dan zullen wij dit ook respecteren.

We trekken hierbij wel de lijn door over het hele kamp, namelijk dat kinderen verplicht mee moeten doen aan het programma. Het is niet de bedoeling dat wij als leiding iets anders voorzien bij elke activiteit dat bepaalde kinderen niet leuk vinden. We luisteren naar de leden in wat ze al dan niet zien zitten en houden hier rekening mee.

De bedoeling van de vuile spelletjes is dat kinderen de kans krijgen om eens extreem vuil te worden aangezien ze hier anders weinig kans toe krijgen. De activiteiten die we in de Chiro doen, zijn vaak dingen die thuis niet gedaan worden. Je kan in de Chiro je grenzen verleggen en dit weerspiegelt zich ook in dit spel.